TV Kołaczyce

XIII POWIATOWY KONKURS TEATRALNY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU JASIELSKIEGO

17 marca 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się XIII edycja Powiatowego Konkursu Teatralnego Gimnazjów I Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, a Honorowy Patronat sprawują: Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jasielski, Burmistrz Kołaczyc. Celem Konkursu jest rozwijanie teatralnych pasji młodych ludzi oraz umożliwienie szkolnym teatrom prezentacji swojego dorobku szerszej widowni. Konkurs, jak co roku, odbył się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Oceniano także najlepsze kreacje aktorskie. Jury w składzie: -Pani Grażyna Kaznowska-aktorka, reżyser teatralny -Pani Teresa Gołębiowska- Z-ca Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle -Pani Agnieszka Kuczała - instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle -Pan Andrzej Papciak- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle przyznało nagrody; w kategorii gimnazja: -1 miejsce Gimnazjum w Krempnej za spektakl "Gnomy" -2 miejsce Gimnazjum w Brzostku za spektakl "Biesy i czady" -wyróżnienie Gimnazjum w Sieklówce za spektakl"Lustro" - nagrodę za najciekawszą kreację aktorską otrzymały Julia Dyląg i Sandra Leśniak z Gimnazjum w Krempnej; w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: -1 miejsce Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach za spektakl "Lilije" -wyróżnienie Zespół Szkół Budowlanych za spektakl "Świtezianka" -nagrodę za najlepszą kreację aktorską w tej kategorii odebrała Emanuela Latoszek z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Uroczyste zakończenie Konkursu zaszczycili swoją obecnością Pani Małgorzata Salacha - Burmistrz Kołaczyc, Pan Piotr Zoła - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Pani Grażyna Leńczuk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.
Archiwum - ostatnio dodane
Projekt graficzny i realizacja strony: WEBPOL.pl